Návrh Kúpnej zmluvy - LC1 - 3 STAR
Návrh Kúpnej zmluvy - LC2 - 3 STAR
Výzva na predkladanie ponúk - 3STAR (MP CKO 12)
Záznam z prieskumu trhu - 3STAR (MP CKO 12)